NISZCZENIE DOKUMENTÓW OBJĘTYCH USTAWĄ RODO

Jak wygląda proces niszczenia dokumentacji?

  1. Podpisanie umowy.
  2. Przekazanie Zamawiającemu pojemników tekturowych (o wymiarach: 430x320x1300) zabezpieczonych plombami (odbiór pojemników z magazynu odbywa się na podstawie wewnętrznego protokołu).
  3. Po zapełnieniu pojemnika i zgłoszeniu odbioru do naszej firmy w przeciągu 48 godzin odbieramy pojemnik. Sporządzany zostaje protokół odbioru [stopień uszczegółowienia protokołu odbioru warunkuje szczegółowość wydawanego zaświadczenie / certyfikatu zniszczenia]). Jednocześnie dostarczamy nowy pusty pojemnik zabezpieczony nową plombą.
  4. Przekazanie pojemników do magazynu na podstawie wewnętrznego protokołu. Podczas przekazania oceniany jest stan pojemników oraz nienaruszalność plomb. Następnie pojemniki trafiają do wydzielonego pomieszczenia, gdzie oczekują na niszczenie, które odbywa się maksymalnie w terminie do 7 dni od dnia odebrania od Państwa.
  5. Po procesie zniszczenia wystawiane jest zaświadczenie / certyfikat zniszczenia (wzór w załączeniu), który Państwo otrzymujecie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zniszczenia. Na Państwa prośbę do certyfikatu możemy załączyć nagranie z kamery umieszczonej na niszczarce (informację tą trzeba zgłosić przy odbiorze pojemników jako adnotacja do protokołu).

Czy można wypożyczyć niszczarki?

Istnieje również możliwość „wypożyczenia” niszczarki za umówioną wcześniej kwotę, tj. państwa pracownik w  obecności kierownika niszczy samodzielnie dokumenty na naszym sprzęcie (po uprzednim szkoleniu BHP stanowiskowym przeprowadzonym przez kierownika jednostki)

Jak wyglądają koszta?

Przekazanie pojemników, odbiór, transport,  niszczenie, wystawienie protokołów odbywa się bezpłatnie dla Państwa firmy. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania ceny jaką zapłacimy państwu za każdy kilogram odebranych dokumentów i odpadów papierowych. Ponadto możemy od Państwa odbierać dokumentację niearchiwalną, nie wymagający niszczenia w klasie tajności – klasyfikowane jako odpady papierowe i/ lub kartonowe, np. ulotki, gazety, gazetki, skrypty szkoleniowe, błędnie zadrukowane dokumenty, korowy papier.
Odbieramy również dokumenty w segregatorach, koszulach, skoroszytach, wąsach. W przypadku wyrażenia woli Państwa firmy, po dokonaniu segregacji możemy odsprzedać  państwu segregatory po atrakcyjnych cenach. Do składania takowych odpadów proponujemy numerowane nieplombowane pojemniki lub worki Big Bagi.

ZAUFAŁO NAM JUŻ WIELU: BIURA RACHUNKOWE, FIRMY OCHRONIARSKIE, INSTYTUCJE JST, UCZELNIE WYŻSZE, RZECZOZNAWCY, FIRMY SZKOLENIOWO – DORADCZE, FIRMY PRODUKCYJNE, FUNDACJE, ETC.